Annons
3D-metod upptäcker fler brösttumörer
Foto: Istock

3D-metod upptäcker fler brösttumörer

En ny 3D-metod gör det möjligt att hitta fler bröstcancertumörer än med traditionell mammografi.

15 okt 2018, kl 14:53
0

Annons

Forskare vid Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus har jämfört en metod för bröstcancerscreening baserad på 3D-teknik med vanlig mammografi. Studien visar att undersökarna med den nya tekniken upptäcker drygt 30 procent fler tumörer. En baksida är att den nya metoden också ger något fler falskt positiva svar, det vill säga identifierar bröstförändringar som visar sig inte vara cancer.

Forskarna har publicerat slutresultatet av sin omfattande kliniska studie i den vetenskapliga tidskriften Lancet oncology.

Den nya metoden för digital bilddiagnostik av bröstcancer kallas brösttomosyntes. Till skillnad från traditionell mammografi, som återger all bröstvävnad i en enda bild, är brösttomosyntes tredimensionell. Tekniken kan jämföras med skiktröntgen. Flera röntgenbilder tas av bröstet ur olika vinklar, varje bild visar ett tunt skikt av bröstet. Undersökarna får därmed mer bildinformation än vid vanlig mammografi. Dessutom kan stråldosen bli lägre.

Under åren 2010-2015 inbjöds var tredje icke gravid kvinna som kom för mammografiscreening vid Skånes universitetssjukhus i Malmö att delta i studien. Sammanlagt fick studien 14 848 deltagare I åldrarna 40-74 år.

Deltagarna undersöktes både med hjälp av vanlig mammografi och med den nya metoden.

– Med brösttomosyntes hittades 34 procent fler cancertumörer jämfört med nuvarande standard, mammografiscreening. Samtidigt kunde vi minska tryckbelastningen mot bröstet vid undersökningen, vilket eventuellt kan främja högre deltagarfrekvens, berättar Sophia Zackrisson, docent vid Lunds universitet och röntgenläkare vid Skånes universitetssjukhus, i ett pressmeddelande.

– Vi fick dock återkalla något fler kvinnor för extra undersökningar jämfört med vanlig mammografi och fick fler falskt positiva fynd.

Sophia Zackrisson räknar med att brösttomosyntes så småningom kommer att ersätta dagens metod för bröstcancerscreening. Som ett underlag för en sådan förändring deltar forskargruppen nu i hälsoekonomiska utvärderingar som bland annat tar hänsyn till risken för överdiagnostik

En utmaning inför ett storskaligt införande är också bristen på radiologer som kan granska det utökade bildmaterial som 3D-metoder genererar. I framtiden kan dock delar av bildgranskningen eventuellt automatiseras med hjälp av datorer.