Annons

Strid om statistik över storsäljare

Recip vill producera några av Apotekets lagerberedningar. Sedan ett halvår försöker företaget få ut statistik över tillverkningsvolymer, men Apoteket säger nej.

21 apr 2005, kl 17:38
0

Tillverkningen av lagerberedningar inom Apoteket sker enligt särskilda regler som en sista utväg när produkter inte finns att tillgå. Därför anser Lars Backsell, vd på Recip, att företag bör få tillgång till statistik så att de kan avgöra om enstaka beredningar skulle kunna vara intressanta att producera.

? Vi vill veta hur stora volymer de apotekstillverkade produkterna säljs i för att få reda på om det finns en kommersiell bärighet eller inte.

Men sådana uppgifter lämnar Apoteket inte ut, med hänvisning till gällande praxis.

? Vi har diskuterat frågan med våra jurister och statistik för våra produkter lämnas ut enligt den policy som Apoteket har, säger Eva Sjökvist Saers som är chef för APL.

Apoteket är skyldiga enligt lag att tillverka alla de läkemedel som behövs och som industrin inte tillhandahåller. Apoteket Produktion & Laboratorier (APL) har en omsättning på ungefär en halv miljard om året, i nivå med ett medelstort företag som Recip.
Enligt Helena Calles som är apotekare på Apotekets juridiska enhet finns inget som hindrar Recip från att börja tillverka det de vill, men de får göra sina egna kommersiella bedömningar.

? Vissa av våra produkter går med vinst, andra gör det inte. Ett företag kan sluta med en produkt om den inte är tillräckligt lönsam, men vi har inte den möjligheten, säger Helena Calles.

Börjar ett företag tillverka någon av APLs produkter måste Apoteket upphöra med sin tillverkning. Och det är just potentiella storsäljare Recip vill åt.
Karolina Antonov ansvarar för Apotekets statistikenhet och förklarar att företag kan få ut statistik för varor inom ATC-koder där de själva har en produktion. Tillverkare av SSRI-läkemedel kan till exempel få ut statistik för övriga SSRI-läkemedel. Men att få ut statistik för ett helt företags produkter är inte möjligt, och där behandlas alla lika vare sig producenten är Astrazeneca eller APL.