Strama vill halvera antibiotikaförskrivningen

Nästan vartannat barn i Stockholm behandlas med antibiotika varje år. Nu föreslår STRAMA, Samverkan mot antibiotikaresistens, ett nationellt mål på 250 antibiotikarecept per 1000 invånare och år.

18 nov 2009, kl 11:36
0

Annons

I dag är de regionala skillnaderna stora när det gäller antibiotikaanvändningen. Stockholm ligger i topp med 473 recept per 1000 invånare och år, Västerbotten har lägst användning med 338 recept.

Strama föreslår
nu ett nationellt mål för att behålla det relativt gynnsamma resistensläge som Sverige har. 250 recept per 1000 invånare och år menar organisationen är den nivå som behövs om förskrivningen skulle följa behandlingsrekommendationerna.
För att nå det målet behöver län med hög förskrivning, som Stockholm, Västra Götaland och Skåne, minska förskrivningen med 40-50 procent.