Stort bortfall i studier om alkoholberoende

I studier på läkemedel mot alkoholberoende är bortfallet i snitt över trettio procent.

21 sep 2001, kl 19:20
0

BEROENDE Det finns effektiva metoder att behandla missbruk och beroende av alkohol och narkotika, anser SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, som gjort en evidensbaserad sammanställning av kunskapsläget.

Kortvariga förebyggande insatser som görs inom sjukvården kan minska en riskfylld alkoholkonsumtion.

Psykosociala behandlingsmetoder med klar struktur och väldefinierade åtgärder har bra effekt mot alkoholberoende.

Vid långtidsbehandling av alkohoberoende har läkemedel som acamprosat och naltrexon säkerställda effekter. Det har även disulfiram, förutsatt att det ges under övervakning.

Även om studierna när det gäller läkemedel har ett bortfall på i snitt mer än 30 procent anser professor Mats Berglund, som lett arbetet med rapporten, att de är relevanta.

? Visst är det här ett problem. Men vi menar att siffrorna trots detta blir rätt så riktiga och att man kan applicera den evidensbaserade vetenskapligheten även på den här gruppen. Det rubbar inte metaanalysen.