Annons

Störst risk för hjärtinfarkt med Vioxx inom två veckor

25 procent av alla hjärtinfarkter på patienter som tog Vioxx skedde inom två veckor från behandlingens start. Det framgår av en nyligen publicerad kanadensisk studie.

4 maj 2006, kl 12:41
0

Läkemedelsföretaget Merck (i Sverige MSD) är under hård press i USA på grund av en lång rad stämningar från människor som behandlats med och eventuellt lidit skada av Mercks smärtstillande läkemedel Vioxx (rofecoxib). Läkemedlet drogs tillbaks den 30 september 2004 på grund av ökad risk för hjärtinfarkt – en risk som sågs först efter 18 månaders användning.

Men nu framgår det av en nyligen publicerad studie i den kanadensiska medicinska organisationen CMA:s tidskrift CMAJ att den högsta risken för hjärtinfarkt sågs hos patienter som inte tidigare hade använt rofecoxib, och inom sex till 13 dagar efter behandlingens start. Motsvarande risk sågs inte i studien med Pfizers celecoxib (Celebra).

Långvarig upprepad användning av rofecoxib gav en liten men ej signifikant ökad risk för hjärtinfarkt (0,98-1,40). Här skedde infarkterna efter i genomsnitt 7,8 månader. Inte heller med celecoxib sågs någon ökad risk vid långvarig användning (0,82-1,14). Behandlingens längd utgjorde inte någon ökad risk för något av preparaten.

Högst risk hade de patienter som bara fick en förskrivning. Risken sjönk för dem som fick 2-4 förskrivningar, ytterligare för dem som fick 5-8 förskrivningar och återvände till baseline för dem som fick fler än åtta förskrivningar. Efter det att behandlingen avslutades var risken förhöjd för rofecoxib under de första sju dagarna, men återvände till baseline mellan dag åtta och 30 efter behandlingens avslut.