Statiner testas på multipel skleros

Efter positiva laboratorietester testas nu statiner för att behandla patienter med multipel skleros, MS. Forskarna tror att även sjukdomar som diabetes och reumatoid artrit kan vara aktuella.

12 nov 2002, kl 16:33
0

Efter positiva djurstudier planerar forskare i USA att pröva 80 mg atorvastatin (Lipitor) dagligen i den tidigaste kliniska fasen av multipel skleros, MS, när patienterna upplever sina första attacker.

? Vi vill testa om det förhindrar övergången till en mer definitiv form av MS, berättar Dr Scott S Zamvill, till webbsajten theheart.org.

Leif Lohm, medicinsk chef på Pfizer i Sverige, känner inte till några planerade försök på MS. Däremot på diabetes och Alzheimers.

– På diabetes driver vi två studier i dag, Aspen och Cards, till patienter med och utan kranskärlssjukdom. Vi vill studera på vilket sätt atorvastatin påverkar insjuknandet i kranskärlssjukdom, samt själva sjukdomsprocessen.

– På Alzheimers sjukdom ska vi starta en studie där syftet är att undersöka hur atorvastatin i tillägg till donepezil (Aricept) påverkar sjukdomsutvecklingen hos patienter som redan drabbats av sjukdomen, säger Leif Lohm.

Just nu pågår också en öppen studie med simvastatin (Zocord) vid Medical University i South Carolina, USA, där 32 patienter med MS i skovform undersöks.

I en artikel i Nature, den 7 november, presenteras resultaten från tre olika djurmodeller där atorvastatin testats på multipel skleros. Artikeln baseras på nya data som presenterades i april vid American Acedemy of Neurology.

Behandling med atorvastatin, 1 mg/kg i två studier och 10 mg/kg i den tredje, var framgångsrik i alla tre experimentella djurmodeller som respresenterar tre olika faser av MS. De bästa resultaten verkade dock komma i studien med den högsta dosen, 10 mg/kg.

Eftersom behandlingen riktar in sig på en inflammatorisk process kan även andra sjukdomar som diabetes och reumatoid artrit vara aktuella för studier.