SSRI visade effekt mot svampinfektioner

Forskare i Österrike har i experimentella studier visat att serotonin kan döda en typ av svamp som ofta infekterar människa och därmed utgöra basen för nya svampdödande läkemedel.

17 mar 2003, kl 16:42
0

För två år sedan visade forskare vid universitetet i Innsbruck, Österrike, att selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI, också kan verka som svampdödande medel.
Forskningsprojektet startade sedan en läkare märkte att sertralin minskade symtomen på vaginal Candida-infektion hos ett antal kvinnor samt att svampinfektionerna återkom när behandlingen upphörde. Det resulterade i studier som visade att sertralin och andra SSRI som fluoxetin, paroxetin och reboxetin hindrade tillväxten av flera arter av jästliknande svampar som Aspergillus och Candida.
Eftersom SSRI ökar serotoninnivåerna testade forskarna även signalsubstansen direkt mot en rad stammar av Candida. De rapporterar i februarinumret av Journal of Medical Microbiology att serotonin var aktivt mot de fyra arter av Candida som testades. De menar att mycket tyder på att serotonin även kan spela en roll i naturligt försvar mot svampangrepp, men till vilken grad är fortfarande oklart.
De går nu vidare med forskning kring SSRI och serotonin vid svampinfektion i djurförsök.
Pfizer i Österrike har enligt studieledaren visat intresse för forskning på sertralin som svampdödande medel.
Journal of Medical Microbiology 2003;52:169-171