Annons

Solskyddsmedel och cancerrisk: Inget säkert sätt att förlänga solandet

Solskyddsmedel kan skydda mot ultraviolett strålning om de används tillsammans med andra skyddande åtgärder. Men all skyddseffekt går förlorad om solkyddsmedel används för att förlänga solexponering till ett maximum tack vare solskyddsfaktorn så att solbrännan utvecklas under fem timmar i stället för 30 minuter.

20 jul 2002, kl 16:33
0

Solljus orsakar solbränna, rynkor och hudcancer ? det pris många människor verkar vara beredda att betala för att bli bruna. Ändå visar nya studier att solbränna är en direkt konsekvens av skada på DNA orsakad av ultraviolett strålning. Även måttligt solande, som bara gör huden lite röd, orsakar åtskillig skada både på keratinocyter och melanocyter. Trots att vårt DNA repareras effektivt visar det ökande antalet melanom och annan hudcancer att det inte kan hålla jämna steg med vår livsstil.
Användningen av solskyddsmedel för att förhindra hudcancer är kontroversiell, inte minst därför att de genom att förhindra solbränna uppmuntrar till längre exponering för solen. Det primära målet för att skydda huden från solen bör inte främst vara att undvika att bränna sig. Skada uppträder vid varje exponering för UV-strålar, även i doser som inte producerar erytem (rodnad i huden). Denna skada är kumulativ med tid och omfattning av exponeringen.


Malignt melanom ökar
Malign melanom var förr en mycket ovanlig sjukdom i vårt land men har ökat kraftigt under de senast årtiondena. Numera får varje år omkring 1 500 personer i Sverige diagnosen malignt melanom. Ökningen anses ha samband med överdrivet solande. Malignt melanom är idag den cancerform som ökar mest förutom lungcancer.
Man har tidigare betraktat UVB-strålning som den huvudsakliga orsaken till basalcellscancer och malignt melanom. Senare forskning indikerar emellertid att UVA troligen spelar en avsevärt större roll vid uppkomsten av dessa cancerformer än man tidigare trott.


Komplext förhållande
Om vi vet en hel del hur solskyddsmedel skyddar mot att bränna huden är man oense om hur effektiva de är i att förhindra hudcancer. Djurstudier antyder att skyddet mot cancer är mindre än skyddet mot att bränna sig anger.
Det komplexa förhållandet mellan hudcancer och solskyddsmedel illustreras av rapporter om en ökad risk för malignt melanom hos de som använder solskyddsmedel. Man har olika teorier till det. En förklaring är att vissa solskyddsmedel misslyckats i att skydda mot UVA-strålning. Studier på fiskmodell antyder att just UVA har stor betydelse för utvecklandet av cancerformen. Solskydd som enbart skyddar mot ultraviolett B-strålar är särskilt farliga eftersom de genom att skydda huden från att bli bränd gör att exponeringen av UVA kan bli längre.
En annan förklaring är att solskyddsmedel skyddar dåligt mot immunsuppression, som man tror kan spela en viktig roll i utvecklingen av malignt melanom och annan hudcancer.


Svensk studie bekräftar
Håkan Olsson och medarbetare vid Universitetssjukhuset i Lund har studerat sambandet mellan solning risk för malignt melanom. Resultaten av en studie från början av 90-talet visade klart att man inte kunde se någon skyddseffekt i huden av solskyddsmedel. Studien visar att man till och med ökade risken något om man använde solskyddsmedel. Man fann också ett samband med solning i solarier.
? Det kan man tolka på olika sätt, säger Håkan Olsson. Vi har inte jämfört olika typer av solskyddsmedel i den första studien. Det håller vi på med nu men där har vi inga resultat ännu.
Det har spekulerats i om de som använder solskyddsmedel solar mer. I studien samlade man även in uppgifter om hur länge man har suttit i solen, om man har bränt sig osv.
? Även om man tar hänsyn till sådana faktorer så kvarstår slutsatsen att de inte skyddar, säger Håkan Olsson.
Alla som drabbats av malignt melanom i Sydsverige ingick i studien och man jämförde med kontroller från befolkningen. Att den är så heltäckande är unikt, sådana studier är svåra att göra utomlands.
Håkan Olsson poängterar att andra studier ? en multicenterstudie från Belgien och en annan svensk studie från Stockholm ? inte heller såg någon skyddseffekt. I stället fann man vissa riskökningar.
? Solskyddsfaktorer kan eventuellt skydda mot annan hudcancer, men i dagsläget får vi sätta ett stort frågetecken för dess relation till melanom, säger Håkan Olsson.