Snart kommer ?superstatinen?

Förväntningarna är högt uppskruvade inför Astrazenecas lansering av ?superstatinen? rosuvastatin (Crestor). Av allt att döma blir preparatet en global storsäljare, men kritiska röster ifrågasätter värdet av ytterligare kolesterolsänkning.

23 sep 2002, kl 15:17
0

Antalet globala storsäljande läkemedel i stil med Astrazenecas omeprazol (Losec) väntas blir allt färre i framtiden. Thomas Lönngren, ordförande för den europeiska läkemedelsmyndigheten EMEA, redovisade vid en konferens nyligen siffror som visar att antalet ansökningar om godkännande för så kallade NCE:s (New Chemical Entities) minskat kraftigt de senaste åren.

Monumentala förväntningar

Därför blir de fåtal guldägg som industrin levererar allt viktigare. Astrazenecas statinpreparat rosuvastatin (Crestor) väntas bli ett av dessa och allt annat än en monumental försäljningsframgång skulle göra aktiemarknaden besviken. Världsmarknaden för statiner beräknas vara värd över 14 miljarder amerikanska dollar och växer stadigt.
En strid ström av studieresultat om rosuvastatin har presenterats vid internationella konferenser; nu senast vid European Society of Cardiology (ESC) i Berlin i början av september. Sammantaget har medlet visat sig sänka LDL-kolesterolnivåerna bättre än statinerna på den nuvarande marknaden. Den senast publicerade studien jämförde rosuvastatin med atorvastatin (Lipitor) över hela doserings-
intervallet 5-80 mg, och visade på en i genomsnitt 8,4 procent större LDL-sänkning för Astrazenecas preparat.
Skillnaden är också signifikant större än den man normalt ser vid en dubblering av dosen av de befintliga statinerna (sex procent). Studier har också visat på en mer effektiv höjning av det goda HDL-kolesterolet.
I juni 2001 inlämnades registreringsansökningar för rosuvastatin i EU och USA. I EU väntas medlet godkännas i referenslandet Nederländerna under hösten och enligt Astrazeneca bör preparatet finnas på apo-
ftekshyllorna senast i början av 2003. I USA har dock produktlanseringen försenats; FDA begärde i början av augusti in ytterligare dokumentation som ska inlämnas under första kvartalet 2003. Sedan har FDA rätt att ta sex månader på sig för att ta ställning till de nya uppgifterna.
? Det handlar inte om nya studier utan information om längre tids behandling från pågående studier. Detta krav ska ses i skenet av vad som hände med Lipobay förra sommaren. Inget tyder dock hittills på att det finns något samband mellan den kraftigare kolesterolsänkningen och en eventuell ökad frekvens av den aktuella biverkningen, snarare verkar biverkningsnivån vara på samma nivå som för övriga statiner, säger Ann-Charlotte Knutsson på Astrazeneca.

Fantastisk nyhet ? eller?

?Fantastiska nyheter för såväl patienter som den medicinska världen?, fastslår huvudförfattaren till den senaste Crestor-studien i Astrazenecas pressmeddelande. Men hur stort är egentligen behovet av ytterligare en statin, som visserligen sänker LDL och höjer HDL något bättre, men där studier som belägger en minskad dödlighet i hjärtkärlsjukdom inte lär publiceras på länge än?
Tesen ?the lower the better? avseende LDL lär bli fundamental i Astrazenecas marknadsföring liksom i Pfizers nuvarande för atorvastatin ? men stämmer den verkligen?
? Jag ser inget behov av någon ny ?superstatin?. Jag känner inte till några resultat som talar för att en statin med högre potens vad gäller LDL-sänkning också skulle ha en bättre mortalitetssänkande effekt på aktuella patientgrupper. Mycket talar för att mortalitetssänkningen inte medieras via LDL-sänkningen utan via någon annan mekanism, säger Anders Hernborg, distriktsläkare i Laholm.
Han kallar atorvastatins framgång osportslig.
? Bättre resultat på surrogatvariabler som LDL och HDL kan i detta fall bara fungera som hypotesgrundande. För att man ska byta från simvastatin och pravastatin till atorvastatin eller det nya medlet krävs stora jämförande kliniska studier som visar bättre effekt på för patienterna meningsfulla effektmått, det vill säga ?hårda endpoints?.
Anders G Olsson, professor och föreståndare för Kliniskt forskningscentrum vid Hälsouniversitetet i Linköping, som medverkat i kliniska prövningar för samtliga statiner på marknaden samt rosuvastatin, håller inte med. Enligt honom är resonemanget stelbent ? lägre är högst sannolikt också bättre ? och han anser att rosuvastatin i högsta grad fyller en funktion.
? Det är visat att kolesterolsänkning förlänger livet och det är biologiskt sett plausibelt att en sänkning långt ner under målnivåerna är fördelaktig. Visst behöver detta dokumenteras, men samtidigt måste man använda det sunda förnuftet. Vi vet hur naturen fungerar, och det finns inga skäl att tro att grundreglerna inte skulle gälla även vid lägre kolesterolnivåer, säger Anders G Olsson.

Absorptionshämmare på väg

Vid sidan av rosuvastatin är det nya blodfettssänkande preparat som ligger närmast marknaden MSD och Schering Ploughs gemensamma kolesterolabsorptionshämmare ezetimibe (Zetia). Medlet är det första som selektivt blockerar upptaget av kolesterol från födoämnen och gallsyra i tarmen, och är främst avsett som tillägg till statinterapi.
? Man uppnår då en potentierad effekt som kan liknas vid den man ser vid tillägg av preparat vid hypertonibehandling. Den extra LDL-sänkningen är i storleksordningen 20-25 procent, säger Thomas Philipsson, produktchef för Zetia på MSD.
Enligt en fas III-studie som offentliggjordes på ESC-kongressen i Berlin i början av september sänker kombinationen atorvastatin och ezetimibe LDL-kolesterolet bättre än en dubblerad normaldos av atorvastatin.