Annons

Snabbutredning möjliggör nikotinläkemedel i butik

Igår presenterade vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson de första direktiven till utredningen av apotekssystemet, med inriktning på nikotinläkemedel. Utredare blir förre Saco-chefen och statssekreteraren, numera ordföranden i SLL:s ägandeutskott Anders Lönnberg.

30 sep 2005, kl 15:16
0

En snabbutredning av formerna för försäljning av nikotinläkemedel i handeln ska vara klar i februari, och förändringar kan enligt ministern träda i kraft under 2006.

Inom några månader kommer regeringen att överlämna tilläggsdirektiv till Anders Lönnberg. De kommer att handla om att utreda om ytterligare justeringar behövs i relation till EG-domstolens dom i våras.

I detta utökade uppdrag ligger också att utreda det framtida samarbetet mellan Apoteket och detaljhandeln samt huruvida internetförsäljningen av läkemedel är tillräckligt reglerad idag.

Johansson deklarerade att “inga andra läkemedel står på tur att släppas ut i handeln på samma sätt som vi nu vill göra med nikotinersättningsmedlen”.