Annons

Snabba utvärderingar från SBU drar ut på tiden

När SBU:s system för tidig bedömning av ny medicinsk metodik, SBU Alert, skapades var tanken att utvärderingarna skulle ta maximalt ett halvår. Idag är dock ett år eller mer snarare den normala tidsåtgången från idé till färdig rapport.

29 mar 2005, kl 17:03
0

I kontrast till SBU:s ordinarie, tidskrävande kunskapsgenomgångar som tar flera år att slutföra är ett syfte med SBU Alert att erbjuda snabbare bedömningar av nya medicinska metoder.

Ämnesval styr

På senare tid har dock flera SBU Alert-utvärderingar dragit ut på tiden och man kan fråga sig om SBU Alert lever upp till sitt namn.

? Jag tycker inte man kan säga det. Rapporterna är ju kvalificerade, relativt breda utvärderingar, ofta de första som görs av en ny metod, som tar upp nytta och risker samt etiska, organisatoriska och ekonomiska aspekter. Tidsåtgången varierar och har mycket med ämnesvalet att göra. Att de tar längre tid ska också ses mot bakgrund av att kvaliteten ökat, säger Bengt Brorsson, docent och projektledare vid SBU.

? Vi arbetar via en förankringsmodell som fungerar bra men tar litet tid. Vi tittar på olika sätt att öka hastigheten men det är till stor del en resursfråga, säger Helene Törnqvist, programchef för SBU Alert.