Snabb behandling förebygger stroke

Om rätt behandling sätts in inom ett dygn efter en mindre stroke kan tusentals allvarligare attacker förebyggas. Tidig bedömning på specialistklinik minskar också risken för ett andra slaganfall.

12 okt 2007, kl 15:58
0

En nyligen publicerad Lancet-studie visar på betydelsen av snabb behandling efter en mindre stroke eller en TIA. I studien hade 600 patienter som, i snitt, fått läkarkontakt inom ett dygn och läkemedel förskrivna inom ett dygn jämförts med en lika stor grupp patienter som fått läkarkontakt inom tre dygn och sina första läkemedel först inom 20 dygn. Risken att drabbas av en större stroke inom tre månader var 80 procent mindre i gruppen där behandling påbörjades snabbt.

Forskarna bakom studien säger i the Lancet att Aspirin, blodförtunnande läkemedel och annan vanlig terapi som ges inom 24 timmar kan förebygga nästan 10 000 större attacker om året i Storbritannien.
I en annan studie, som i veckan publicerades i The Lancet Neurology, gavs personer med misstänkt TIA en bedömning inom fyra timmar från inskrivning på specialistklinik. Av de 1 085 personerna som behandlades på kliniken drabbades 1,24 procent av en stroke inom 90 dagar. Tidigare medicinska data säger att nästan sex procent hade drabbats av en stroke utan den snabba behandlingen.

Enligt världshälsoorganisationen
, WHO, drabbas cirka 15 miljoner människor årligen av stroke. I Sverige insjuknar runt 30 000 personer i Stroke varje år.