Annons

Små kliniska fördelar med Nexium

Nexium visar små kliniska fördelar jämfört med Losec och det är endast vid svårare sår i matstrupen som det nya preparatet kan uppvisa signifikant högre läkningsfrekvens.

9 jun 2002, kl 06:59
0

Annons

AstraZenecas uppföljare till Losec, världens mest sålda läkemedel, godkändes den 10 mars av det svenska Läkemedelsverket under försäljningsnamnet Nexium. Det nya läkemedlet har som aktiv substans esomeprazol, som är den ena enantiomeren av Losec-substansen omeprazol.


De kliniska fördelarna med det nya läkemedlet har ifrågasatts just på grund av det nära släktskapet med omeprazol.


Trots att Nexium är godkänt i Sverige vägrar AstraZeneca lämna ifrån sig några kliniska data med hänvisning till informationsreglerna på den amerikanska aktiemarknaden. Läkemedelsvärlden har dock tagit del av Läkemedelsverkets sammanfattning av produkten och det framgår tydligt att verket inte är särskilt imponerat.


Efter att ha gått igenom den totala kliniska dokumentationen, som utförts på sammanlagt 15 000 patienter, kan Läkemedelsverket redovisa att esomeprazol 40 mg ger en statistiskt signifikant högre läkningsfrekvens än 20 mg omeprazol endast vid svårare sår i matstrupen. Alla andra skillnader som redovisas saknar statistisk signifikans, som t ex vid endoskopiskt verifierad inflammation i matstrupen och eradikering av H. pylori liksom läkningen av magsår.


Läkemedelsverkets sammanfattning saknar dock data om kliniska skillnader mellan esomeprazol och omeprazol när det gäller reflux samt alla jämförelser mellan esomeprazol och konkurrentsubstanserna lansoprazol och pantoprazol.


Enligt AstraZeneca har Läkemedelsverket valt att offentliggöra ett urval av kliniska data och mer kliniskt intressanta uppgifter kommer att presenteras på två konferenser i USA i slutet av maj.


Fredrik Hedlund