Annons

Skräppost om läkemedel minskar

Skräppost med erbjudanden om läkemedel har minskat och utgör nu 32,5 procent av allt skräp som skickas, jämfört med 64,2 procent för tre år sedan. ?Spammarna? har istället börjat använda sig av till exempel social medier.

13 dec 2011, kl 12:37
0

Annons

 För tre år sedan utgjorde skräppost 68 procent av all e-post som skickades globalt, enligt it-säkerhetsföretaget Synmantec. Globalt har den nu minskat med några procentenheter. Ett skäl till minskningen är enligt Synmantecs rapport att spammarna börjat använda sig av mer fokuserade medier och också börjat använda sig av sociala medier som ett alternativ till e-post.

Samtidigt som
skräpposten minskat har de riktade attackerna mot speciella sektorer ökat enligt rapporten. Syftet med dem är att samla in information, stjäla konfidentiell information eller företagshemligheter.

Den offentliga
sektorn är den mest utsatta branschen i år med drygt 20 riktade attacker blockerade varje dag. På andra plats kommer kemi- och läkemedelsindustrin med drygt 18 blockerade attacker om dagen.