Skillnader i apotekens rapportering analyseras

Apoteksaktörernas egen rapportering av avvikelser skiljer sig åt, visar en ny rapport från Läkemedelsverket.

4 apr 2016, kl 07:48
0

Annons

Läkemedelsverket har i en rapport sammanfattat myndighetens genomförda tillsyn av öppenvårsapotek under 2015. Under året genomfördes 49 inspektioner och sammantaget tog myndigheten emot 146 anmälningar om allvarliga avvikande händelser.

I rapporten framkommer det att det finns skillnader mellan olika apoteksaktörers rapportering. Varför det ser ut som det gör ska Läkemedelsverket analysera och informationen ska tas med i tillsynsarbetet. Innan dess är myndigheten försiktig med att dra några slutsatser om varför rapporteringen skiljer sig.

Precis som under tidigare år var det tre områden som förekom ofta bland avvikelserna. Dessa var dokumentation avseende personal och organisation, rutiner och dokumentationsstyrning inom egenkontroll samt förvaringsbetingelser inom lokal och utrustning.

Fokusområde för 2015 var bland annat inspektion av nyöppnade apotek. Läkemedelsverket har inte sett någon större skillnad mellan antalet avvikelser på nyöppnade apotek jämfört med övriga inspektioner och därför ser myndigheten inte något behov av att framöver specifikt följa nyöppnade apotek.

Under 2016 kommer Läkemedelsverket att fokusera sin tillsyn av apotek på distanshandel av läkemedel och bemanning och kompetensförsörjning i egenvården.
Detta är utöver de återkommande inspektionerna. Myndigheten kommer dessutom att öka antalet informationsdagar för läkemedelsansvariga.

Från förra året finns också två regeringsuppdrag, hur apotekstillsynen kan utvecklas, och, hur man kan minska användningen av den särskilda receptblanketten.