Annons

"Sista ordet är inte sagt"

Från handelns sida uttrycker man inte oväntat tillfredsställelse med utlåtandet från EG-domstolens generaladvokat. Från Apoteket betonar man att det sista ordet inte är sagt ännu.

25 maj 2004, kl 13:06
0

Apotekets informationsdirektör Thony Björk kommenterar utlåtandet enligt följande:
? Vi kan konstatera att generaladvokaten i sitt utlåtande riktar viss kritik mot delar av det svenska systemet. Men vi fäster större vikt vid de kommande händelserna, det vill säga EG-domstolens och den svenska tingsrättens domar. Det finns flera exempel på ärenden där EG-domstolen gått emot generaladvokaten, till exempel det så kallade Harry Franzén-fallet.

Från handelns sida uttrycker man inte oväntat tillfredsställelse med utlåtandet.
? Det är glädjande att generaladvokaten kommer till samma slutsats som oss. Vi håller nu på att göra en genomgång av dokumentet med en jurist för att få en mer nyanserad bild. Men huvudslutsatsen från generaladvokaten verkar vara glasklar. Vi är försiktigt optimistiska inför fortsättningen, säger Thomas Svaton, vd för Svensk Dagligvaruhandel.

I mellan sju och åtta fall av tio brukar EG-domstolen följa generaladvokatens utlåtande. Den slutliga domen väntas efter sommaren.

Läkemedelsvärlden återkommer med mer information och kommentarer. Ett pressmeddelande från EG-domstolen kommer att finnas från cirka klockan 12 idag på EG-domstolens hemsida, se länk i högermarginalen.