Annons
Semaglutid effektivt även hos 12-18-åringar

Semaglutid effektivt även hos 12-18-åringar

Viktminskningsläkemedlet semaglutid, som har visat god effekt hos vuxna, fungerade i en studie även för yngre.

7 nov 2022, kl 10:41
0

Annons

Semaglutid är en så kallad GLP1-agonist som genom att verka på receptorer i hjärnan minskar aptiten. Läkemedlet är från början framtaget som ett läkemedel mot diabetes typ 2 men är sedan ett år tillbaka även godkänt mot fetma hos vuxna. I Sverige tillhandahålls dock inte läkemedlet för detta användningsområde.

I en tidigare fas III-studie visade sig läkemedlet minska kroppsvikten hos vuxna med övervikt eller obesitas utan diabetes med 14,9 procent.

Nu visar en liten studie som har publicerats i New England journal of medicine att semaglutid, tillsammans med rådgivning om kost och motion, har en liknade effekt även hos ungdomar.

Semaglutid minskade BMI

I den randomiserade, placebokontrollerade fas III-studien ingick 201 personer mellan 12 och 18 år med fetma eller övervikt och minst ett viktrelaterat samexisterande tillstånd. 196 av dessa fullföljde studien. I genomsnitt hade deltagarna ett kroppsmasseindex (BMI) på 37. Studien genomfördes i åtta länder.

Deltagarna lottades till att få antingen semaglutid eller placebo som en injektion under huden en gång i veckan. Under hela studien fick ungdomarna och vårdnadshavarna också rådgivning om hälsosam kost och fysisk aktivitet.

Den genomsnittliga minskningen av kroppsmasseindex var 16,1 procent i semaglutidgruppen. I kontrollgruppen såg forskarna en ökning på 0,6 procent.

De vanligaste biverkningarna bland de ungdomar som fick semaglutid var illamående, kräkningar och diarré. Dessa biverkningar förekom hos 62 procent av deltagarna som fick semaglutid jämfört med 42 procent i gruppen som fick placebo. Allvarliga biverkningar rapporterades hos 11 procent av deltagarna i semaglutidgruppen, och 9 procent i placebogruppen.

Vissa begränsningar

Forskarna nämner att en av begränsningarna i studien är att uppföljningstiden var relativt kort. Därför kan det vara svårt att veta hur varaktig effekten är och hur stor viktuppgången blir vid utsättning av läkemedlet.

En annan begränsning som forskarna tar upp är att urvalet kanske inte är representativt bland annat på grund av att det var fler kvinnliga än manliga deltagare och att endast åtta hade diabetes.