Annons
Tidningsannons för icke godkänt läkemedel fälls

Tidningsannons för icke godkänt läkemedel fälls

IGN konstaterar att ett företag har brutit mot de etiska reglerna, men har inte rätt att kräva någon straffavgift.

8 nov 2022, kl 08:20
0

Annons

Artikeln uppdaterad 31 januari 2023 med beslutet från den högre instansen Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL.

I en annons i Dagens nyheter skrev läkemedelsföretaget Attgeno om sin läkemedelskandidat Supernitro mot sjukdomen akut pulmonell hypertension. Men läkemedlet är ännu inte godkänt och saknar därmed marknadsföringstillstånd.

Att nämna läkemedelskandidat i en annons strider mot läkemedelsbranschens etiska regelverk, LER. Det konstaterar Informationsgranskningsnämnden, IGN, som nu fäller Attgeno för så kallad prelansering. IGN saknar dock förutsättningar för att kräva företaget på någon straffavgift.

Hävdar att det var institutionell reklam

Enligt Attgeno var syftet med informationen i annonsen att öka viljan att investera i företaget, alltså så kallad institutionell reklam. Vid sådan reklam är LER inte tillämpligt. Företaget hävdar också att Dagens nyheter inte är en bra kanal för att nå en potentiell kundgrupp, samt att Supernitro befinner sin i en mycket tidig utvecklingsfas.

I sitt beslut konstaterar dock IGN att ”praxis på området är sträng”, och hänvisar till ett tidigare ärende från Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL.

”Att annonsen publicerats i en dagstidning och saknar attribut som skulle signalera att man vänder sig i första hand till investerare talar emot att annonsen skulle vara institutionell reklam, liksom de positiva värdeomdömen som framförs om Supernitro”, skriver IGN.

Även när det gäller företagets motivering att lanseringen av läkemedlet beräknas ligga långt framåt i tiden hänvisar IGN till ärendet i NBL. Nämnden har där konstaterat att det inte finns någon bortre lanseringsgräns när det är fråga om prelansering.

Attgeno slipper straffavgift

I och med detta har företaget enligt IGN brutit mot LER, och skulle därför ha fått en straffavgift på 110 000 kronor. Men en förutsättning för att IGN ska kunna kräva en sådan är att företaget är med i Läkemedelsindustriföreningen, Innovativa mindre läkemedelsföretag, ASCRO eller Föreningen för generiska läkemedel.

Eftersom så inte är fallet slipper företaget straffavgift.

Överklagat och fastställt

Företaget ansåg att ärendet var principiellt viktigt och överklagade IGN-fällningen till Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, NBL. Denna fastställde dock IGN:s fällande beslut.