Sätt in långverkande b2-agonist istället för att öka steroiddosen

Det är bättre att sätta in en långverkande b2-stimulerare som tilläggsmedicinering än att öka steroiddosen vid lindrig till medelsvår astma. Det visar en öppen, randomiserad multicenterstudie vid 16 vårdcentraler i Sverige.Två grupper av patienter jämfördes där den ena gruppen (67 patienter) fick både Serevent 50 µg och Pulmicort 200 µg morgon och kväll och den […]

18 jul 2002, kl 21:45
0

Annons

Det är bättre att sätta in en långverkande b2-stimulerare som tilläggsmedicinering än att öka steroiddosen vid lindrig till medelsvår astma. Det visar en öppen, randomiserad multicenterstudie vid 16 vårdcentraler i Sverige.
Två grupper av patienter jämfördes där den ena gruppen (67 patienter) fick både Serevent 50 µg och Pulmicort 200 µg morgon och kväll och den andra (66 patienter) enbart Pulmicort 400 µg. Samtliga patienter hade dessutom kortverkande b2-stimulerare.
Patienterna som fick den kombinerade behandlingen hade högre morgon- och kvällsPEF och fler symtomfria dagar medan antalet astmaexacerbationer var detsamma i de båda grupperna.
Studien utfördes i samarbete med Glaxo Wellcome AB.
I Astras FACET-studie, som publicerades i New England Journal of Medicine 13 november 1997, kom man dock till slutsatsen att tillägg av den långverkande b2-stimuleraren Oxis Turbuhaler gav lika bra resultat som en ökning av steroiddosen. 852 patienter undersöktes under ett års tid.