Annons

Antioxidanter i tablettform förebygger inte sjukdom

Varje år säljs vitaminer och mineraler i tablettform för mer än 600 miljoner kronor i Sverige. Detta är till stora delar bortkastade pengar menar Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU. Det saknas nämligen vetenskapliga bevis för att anti-oxidanter skulle förebygga sjukdom.? Ät frukt och grönsaker istället, lyder SBU:s enkla råd.

18 jul 2002, kl 21:46
0

Annons

Statens beredning för medicinsk utvärdering har tillsammans med Folkhälsoinstitutet gått igenom all vetenskapligt litteratur som publicerats från 1989 och framåt rörande antioxidanter och sjukdom. Under arbetet har man specialstuderat antioxidanternas förebyggande effekt på ett antal sjukdomsgrupper som hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, ögonsjukdomar, neurologiska sjukdomar, infektionssjukdomar, reumatoid artrit samt ett antal olika cancerformer.
Men inte inom någon enda sjukdomsgrupp kunde man hitta vetenskapliga belägg för att antioxidanter som tillägg förebygger sjukdom. Det enda undantaget är vitamin C som i stora dagliga doser kan lindra symtomen vid förkylning och förkorta sjukdomstiden en aning.
? Detta är det enda positiva i hela denna genomgång, säger Björn Isaksson, professor emeritus och ordförande i SBU:s projektgrupp.


Ökar risken för cancer
Projektgruppen poängterar också att avsaknad av vetenskapliga belägg inte nödvändigtvis måste innebära avsaknad av effekt utan endast att effekterna inte har bevisats.
Men å andra sidan har två kontrollerade vetenskapliga studier faktiskt visat att kosttillägg av antioxidantia, i form av renframställt beta-karoten och E-vitamin i höga doser, resulterat i en klart ökad risk för lungcancer hos rökare. Något som gör att SBU definitivt avråder från att ta antioxidanter som kosttillskott tills ytterligare data finns tillgänglig.


b
Däremot visar genomgången att livsmedel rika på antioxidanter kan förebygga vissa cancerformer, framför allt de cancerformer som utgår från epitel i mag-tarmkanalen såsom cancer i matstrupen, i magsäcken och i grovtarmen. Det gäller då främst frukt och grönsaker (innehåller beta-karoten, C-vitamin och E-vitamin), rotfrukter och bär (innehåller beta-karoten och C-vitamin) och fisk (innehåller E-vitamin och selen).
Om det är dessa livsmedels innehåll av antioxidanter eller något annat i dem som innehar den positiva effekten kan dock inte avgöras utifrån den vetenskapliga litteraturen.