Annons

Antalet läkemedel ökar i primärvården

Genom att studera antalet olika läkemedel som motsvarar 90 procent av användningen mätt i definierade dygnsdoser (DDD) har Cornelia Popa vid institutionen för klinisk farmakologi i Huddinge fått fram de läkemedel som används i stora volymer (Drug Utilization 90% eller DU 90%) i Stockholms sydvästra sjukvårdsområde. Studien som har utförts i april månad 1991, 1993 […]

18 jul 2002, kl 21:47
0

Genom att studera antalet olika läkemedel som motsvarar 90 procent av användningen mätt i definierade dygnsdoser (DDD) har Cornelia Popa vid institutionen för klinisk farmakologi i Huddinge fått fram de läkemedel som används i stora volymer (Drug Utilization 90% eller DU 90%) i Stockholms sydvästra sjukvårdsområde. Studien som har utförts i april månad 1991, 1993 och 1995 visar att antalet läkemedel som används i stora volymer har ökat under denna tid från 176 stycken till 208 stycken.
Antalet läkemedel som används i stora volymer har betydelse eftersom man har sett att en hög kvalitet i läkemedelsförskrivningen är kopplat till användningen av ett begränsat antal preparat. Förklaringar till ökningen är ett ökat antal godkända läkemedel, ökad användning av generika parallellt med originalpreparat och läkemedelsindustrins marknadsföring för nya läkemedel, menar Cornelia Popa. En viss korrelation fanns också till antalet läkare på vårdcentralen.
Studien visar också på stora skillnader mellan olika vårdcentraler inom enskilda läkemedelsgrupper. T ex kan man visa att en vårdcentral använde 13 kardiovaskulära läkemedel medan en annan använde sig av 30 stycken, en vårdcentral använde tre bensodiazepiner en annan sju och att en vårdcentral använde två NSAID:s medan en annan använde sig av åtta. Ju högre antal läkemedel som användes ju sämre var följsamheten till läkemedelskommitténs rekommendationer.