Sämre effekt av orala cancerläkemedel

I en ny amerikansk studie, på patienter som behandlades med orala cancerläkemedel, sågs en minskad effekt av flera av dessa på grund av andra läkemedel som patienten tog.

16 mar 2012, kl 11:00
0

Annons

Undersökningen är gjord av Medco, ett amerikanskt hälsovårdsföretag, och omfattade runt 11 600 patienter som tog vanliga cancerläkemedel som Gleevec, Nexavar, Sprycel, Sutent, Tykerb, Tarceva och Tasigna.

Till exempel var det 43 procent av patienterna som behandlades med Gleevec för leukemi, som även behandlades med andra läkemedel som kunde minska effekten för Gleevec. Samtidigt var det 68 procent som tog läkemedel som kunde höja dosen till potentiellt toxiska nivåer. I undersökningen nämns läkemedel som Nexium, steroider, kalciumflödeshämmare, vissa antibiotika samt svampmedel som skulle kunna bidra till dessa interaktioner.

Anledningen var att de onkologiska läkemedlen förskrevs av en onkolog och att de övriga förskrevs av en primärvårdsläkare.

Resultaten presenteras vid ett möte arrangerat av American Society for Clinical Pharmacology and Therapeutics möte under fredagen i Washington, USA.

? Det behövs mer kommunikation mellan samtliga läkare som förskriver läkemedel till patienter, säger Medcos Steve Bowlin till Reuters.