Annons

Krav på tvångssterilisering försvinner

Regeringen vill ta bort kraven på tvångssterilisering för könsbyte. Lagändringen ska gälla från den 1 januari 2013.

15 mar 2012, kl 18:01
0

Annons

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att lagen ändras så att de omdebatterade kraven på tvångssterilisering för att få genomgå könsbyte försvinner. Även kraven på att vara svensk medborgare och ogift tas bort.

Lagen om fastställande av könstillhörighet har med några få undantag varit oförändrad sedan införandet den 1 juli 1972. Socialdepartementet skriver i ett pressmeddelande att ?det finns behov av att justera lagstiftningen för att harmonisera den med annan lagstiftning och ta bort regler som är otidsenliga?.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2013.