Annons
Ormbett vanlig fråga under sommarmånaderna

Ormbett vanlig fråga under sommarmånaderna

I sommartider ökar trycket på Giftinformationscentralen. De vanligaste frågorna rör ormbett, växter och svampar.

23 aug 2017, kl 09:34
0

Under sommaren ökar trycket på Giftinformationscentralen, och i år var inget undantag. I takt med att människor vistas mer ute i naturen, ökar också antalet frågor om ormbett, insektsbett, växtförgiftningar och förgiftning av svampar. Vid huggormsbett är det viktigt med snabbt insättande av serum, vars tillgång dock kan variera.

– Den här sommaren har tillgången serum varit hygglig, säger Mark Personne, överläkare på Giftinformationscentralen. Huggormsserum finns på alla akutsjukhus och måste ges ganska snabbt för att ha effekt.

Mer ovanliga serum finns lagrade på apotek Scheele i centrala Stockholm, och har även de kommit till användning i sommar.

– De mer ovanliga ärendena vi har haft har rört bett av exotiska ormar, som till exempel skallerorm. Då gäller allmänt god intensivvård och ormserum om det behövs, säger Mark Personne.

Under ett år tar Giftinformationscentralen emot cirka 90 000 frågor. De flesta läkemedelsfrågorna handlar om paracetamol.

– De har ökat gradvis under åren, säger Mark Personne.