Rosuvastatin godkänt i Sverige

Astrazenecas nya statin, rosuvastatin (Crestor) godkändes på fredagen av Läkemedelsverket. Läkemedlet kommer börja säljas så snart prisförhandlingarna är klara.

7 apr 2003, kl 19:47
0

I förra veckan presenterade Astrazeneca också data från två studier på hjärtkongressen ACC i Chicago. Enligt studierna ger rosuvastatin bättre sänkning av LDL-kolesterolet än konkurrenterna atorvastatin, simvastatin och pravastatin. Dessutom var rosuvastatin bra på att höja HDL-kolesterolet, det som brukar kallas ?det goda kolesterolet?.

Samtidigt saknas helt långtidsstudier på morbiditet och mortalitet för rosuvastatin. Det är i och för sig allmänt vedertaget att sänkningen av kolesterol för med sig goda effekter, och det finns många patienter som inte når de rekommenderade målvärdena med dagens behandling. Samtidigt kan oväntade effekter dyka upp i långtidsstudier på grund av skiljande biverkningsprofiler mellan läkemedel.

Rosuvastatin godkändes i höstas i Nederländerna och godkänns därmed i Sverige enligt proceduren för ömsesidigt godkännande. Läkemedlet är också godkänt i Kanada och Singapore, och granskas i USA och Japan. Det kommer att finnas till försäljning i Sverige när Astrazeneca har förhandlat fram ett pris med Läkemedelsförmånsnämnden.