Annons

Rogivande medel kan öka dödsrisken

Att ta läkemedel mot ångest eller sömnproblem förknippas i en
kanadensisk studie med ökad risk för död. Men sambandet kan också bero
på sjukdomstillstånd menar forskarna.

10 sep 2010, kl 13:32
0

Det är forskare vid University of Laval i Quebec som tittat på sambandet mellan användning av rogivande och ångestdämpande läkemedel och ökad risk för död Resultaten har publicerats i Canadian Journal of Psychiatry.

Forskarna har utgått från statistik omfattande omkring 14 000 kanadensare mellan 18 och 102 år. Undersökningen pågick vartannat år mellan 1994 och 2007. Enligt deras analys löpte personer som uppgav att de tagit rogivande och eller ångestdämpande läkemedel minst en gång den senaste månaden 36 procent ökad risk att avlida. Detta efter att forskarna korrigerar för faktorer som rökning, alkoholkonsumtion fysisk aktivitet och depression.

Psykiatriker Geneviève Belleville som är en av forskarna bakom studien säger i ett pressuttalande att den ökade dödsfrekvensen kan bero på att den här typen av läkemedel kan sänka andningsfrekvensen och de försämra reaktionsförmågan vilket ökar risken för bland annat fallolyckor.
– Den här typen av läkemedel är inte ofarligt vilket förskrivare bör vara uppmärksamma på, säger Geneviève Belleville.