Annons

Risker med för låg dos

Kolistin, ett antibiotikum som sätts in vid svåra infektioner orsakade av multiresistenta bakterier, ges ofta i för låga doser. Följden kan bli att patienten dör.

27 okt 2008, kl 12:48
0

Annons

Kolistin är ett antibiotikum som funnits sedan 1950-talet. Det slutade nästan helt att användas för några decennier sedan på grund av allvarliga biverkningar.

På senare år har det dock kommit tillbaka eftersom det är det enda antibiotikum som biter på vissa multiresistenta så kallade gramnegativa bakteriestammar, dit till exempel ESBL-bakterier och klebsiellabakterier hör.
Men kunskapen om hur kolistin ska doseras för att ge bästa möjliga effekt utan att orsaka allvarliga biverkningar har varit begränsade.
Nu har en svensk-grekisk studie visat att man troligen ger för låga doser av kolistin.
? Vi tror att en förklaring till att patienter med svåra infektioner ibland avlidit även när de fått kolistin är att dosen varit för låg för att snabbt ge effekt, säger Matti Karavanen, doktorand vid Akademiska sjukhuset och en av forskarna bakom studien till UNT.

Förutom att
patienten riskerar att inte klara sig om dosen är för låg ökar risken att bakterierna utvecklar resistens också mot kolistin, varnar forskarna.