Annons

Reumatismens tur på apoteken

Apoteket fortsätter med sina temaår och har beslutat att 2002 blir reumaåret. Reumatiska sjukdomar är ett vitt begrepp, från den välbekanta ledgångsreumatismen till den mer outforskade fibromyalgin. Apoteken ska bli bättre på att hjälpa patienter med reumatiska sjukdomar.

25 feb 2002, kl 11:35
0

Annons

– Det här är en stor patientgrupp och en viktig kundgrupp. Många av dem tar flera mediciner samtidigt och man kan misstänka att de har många problem, säger Monika Larsson, projektansvarig på Apoteket.

För att få reda på vilka problem som patienter med reumatism uppfattar som mest besvärande utförde apoteket en så kallad problemdetektionsstudie. Ett antal reumatiker intervjuades om sina besvär. Utifrån intervjuerna konstruerades en enkät där ett stort antal patienter fick rangordna alternativ.

Många av problemen som visade sig i studien är givetvis sådana som apoteken knappast kan göra något åt. Däremot kan det vara viktigt för de anställda att känna till resultaten. Som att många med reumatism tycker det är frustrerande att inte kunna göra allt de vill, att många plågas av att dörrar är för tunga, att det är jobbigt att gå i trappor och så vidare.

Viktigt med kunskap


Det problem som upplevdes som det femte största är att reumatiska sjukdomar är så lite uppmärksammade ? något som reumaåret i sig självt är en åtgärd mot. Många upplever också att deras omgivning har dåliga kunskaper om reumatiska sjukdomar.

– Våra broschyrer riktar sig också till anhöriga, arbetsgivare och arbetskamrater som kan behöva information. Ofta syns det inte att man har en reumatisk sjukdom, säger Monika Larsson.

Det som apoteken mer direkt kan hjälpa till med är förstås problem som rör läkemedel. Läkemedelsförpackningar skulle kunna bli mer lättöppnade. Eftersom det knappast finns några läkemedel som används av enbart reumatiker har deras behov hamnat i skymundan. För att få bättre förpackningar utlyser apoteket ett pris för bästa förändringsförslag. Läkemedelsföretagen får nominera förslag utifrån idéer från kunder och apotek.

Särskilt patienter med ledgångsreumatism och Bechterews sjukdom använder ofta flera mediciner samtidigt. För dem ska apoteket erbjuda fördjupad rådgivning på tio ställen i landet.

Apotekare i sjukvården


Ett annat projekt inom reumaåret är att få in apotekare som är specialiserade på reumatiska sjukdomar på sjukhusavdelningarna. Femton apotekare från olika sjukhusapotek samarbetar i ett nätverk.

– De kan informera patienter, framför allt dem med RA och Bechterews, om deras läkemedel. Det görs bland annat i större grupper, så kallade patientskolor, säger Lena Stroud på Apoteket, ansvarig för nätverket.

Verksamheten har varit uppskattad. Apotekarna har kunnat avlasta sköterskor med läkemedelsinformation, både till grupper och enskilda patienter. Apotekarna har också följt med på rond, informerat sköterskor om läkemedel och hjälpt till på andra sätt. Projektet är dessutom utvecklande för apotekarna.

– Man tillåts djupdyka inom ett område på ett annat sätt än vanligt. Det kan vara bra för att få yngre apotekare att vilja jobba på sjukhusapotek, säger Lena Stroud. Hon hoppas att nätverket kommer fortsätta även efter reumaåret.