Annons
Rening av läkemedel möjligt för privatpersoner

Rening av läkemedel möjligt för privatpersoner

En produkt som sägs rena toalettvattnet från läkemedelsrester säljs nu till privatpersoner.

8 jan 2018, kl 13:12
0

Den största delen av läkemedelsresterna som finns i våra vattendrag och sjöar kommer från människors konsumtion av läkemedel. Det är alltså inte läkemedel som kastats, utan de som använts och som sedan de passerat kroppen kommit ut i vattnet via människors urin och avföring.

Läkemedelsrester i naturen är ett problem eftersom det påverkar både små och stora organismer och kan leda till en ökad antibiotikaresistens. Ett Uppsalabaserat företag har därför utvecklat en produkt som ska rena toalettvattnet direkt, innan det spolas ner och förs vidare i avloppssystemet.

Produkten, som går under namnet pCure, är ett litet block som innehåller enzymer, och som går att hänga på insidan av toaletten. Enligt Apoteket AB som säljer produkten bryter den ner 60-80 procent av samtliga läkemedelsrester.

Blocket testades under 2016 på Akademiska sjukhuset i Uppsala i ett projekt som genomfördes av företaget tillsammans med landstinget och universitetet i Uppsala, då blocken användes på infektionsavdelningen. Under perioden analyserades fem substanstyper, en smärtstillande, en blodtryckssänkande och tre sorters antibiotika, i avloppsvattnet.