Annons
Rekommenderar EU-godkännande av Paxlovid
Foto: Istock

Rekommenderar EU-godkännande av Paxlovid

EMA rekommenderar ett villkorat godkännande av det antivirala läkemedlet Paxlovid mot covid-19.

27 jan 2022, kl 16:12
0

EU:s läkemedelsmyndighet EMA rekommenderar villkorat godkännande av ett nytt antiviralt läkemedel mot covid-19. Det handlar om läkemedelsföretaget Pfizers produkt Paxlovid. Det blir därmed det första EU-godkända antivirala covid-19-läkemedlet som man får via munnen. Läkemedlet innehåller två aktiva substanser (PF-‌07321332 och ritonavir) i två olika tabletter.

Ritonavir är ett läkemedel som vanligen används mot hiv. I det här fallet är dess uppgift att bromsa nedbrytningen av PF-07321332 så att denna nya antivirala substans kan verka under längre tid.

Paxlovid till riskpatienter

Rekommendationen kommer efter en granskning hos myndighetens expertkommitté CHMP. Det har varit en så kallad löpande granskning och EMA har tidigare även gett en preliminär rekommendation om att använda Paxlovid till vissa covid-19-patienter.

Enligt EMA-rekommendationen bör läkemedlet användas för behandling av covid-19 på sjukhus. Behandlingen ska då ges till vuxna patienter som inte är så dåliga att de behöver extra syrgas men som löper ökad risk att utveckla allvarlig sjukdom.

EMA:s rekommendation bygger på en studie av omkring 2000 patienter som fick läkemedlet eller placebo inom fem dagar efter symtomdebut. Jämfört med placebo minskade Paxlovid risken för sjukhusinläggning och dödsfall.

Risk för interaktioner med andra läkemedel

De flesta av deltagarna hade deltavarianten. Men laboratoriestudier tyder enligt EMA på att behandlingen även är effektiv mot omikron.

Biverkningarna var i allmänhet milda. Det är dock sedan tidigare känt att ritonavir påverkar effekten av andra läkemedel, och varningar om detta har skrivits in i Paxlovids produktinformation. EMA kommer nu att skicka sina rekommendationer till EU-kommissionen för formellt beslut om godkännande.

Myndigheten väntas inom kort ta ställning även till ett annat nytt oralt antiviralt läkemedel mot covid-19 – Lagevrio (molnupiravir) som utvecklats av företagen Merck och Ridgeback therapeutics.