Annons

Reklam för inhalator är reklam för läkemedel

Anmäld: Glaxosmithkline
Anmälare: Läkemedelsverket
Ärende: Marknadsföring av astmainhalatorn Diskus
Ärendenr: NBL 599/01

16 nov 2001, kl 19:16
0

Annons

Torsdag den 8 november fällde NBL, Nämnden för bedömning av läkemedelsinformation, Glaxosmithklines (GSK) uppmärksammade reklamkampanj för astmainhalatorn Diskus. Reklamen har bland annat suttit uppe i Stockholms tunnelbana under en tvåveckorsperiod.

Läkemedelsverket (LV) anser att kampanjen strider mot artikel 102 i Regler för läkemedelsinformation, marknadsföring av receptbelagda läkemedel till allmänheten. LV anser inte att Diskus i sig har något egenvärde. Eftersom den bara kan köpas tillsammans med något av företagets astmaläkemedel måste kampanjen ses som marknadsföring av ett receptbelagt läkemedel.

GSK i sin tur bestrider anmärkningarna från Läkemedelsverket. GSK anser att Diskus är en tekniskt avancerad produkt med eget varumärke. Vidare kan Diskus användas till alla läkemedel i pulverform, oavsett receptbelagda eller inte. Diskus är inget läkemedel och inget läkemedel nämns eller visas i annonserna.

NBL är helt enig i sin bedömning. Diskus är visserligen i sig inget läkemedel och på reklamaffischerna förekommer heller inget läkemedel vare sig i bild eller i skrift. Däremot kan inte Diskus användas till något annat än att inhalera GSK:s receptbelagda astmaläkemedel. Det är inte heller möjligt att köpa bara Diskus i någon affär eller på apoteken.

NBL anser att under dessa förhållanden måste kampanjen, för att marknadsföra inhalatorn Diskus, anses innebära marknadsföring även av de läkemedel som administreras med hjälp av inhalatorn. Eftersom samtliga läkemedel är receptbelagda, och GSK inte har inhämtat Läkemedelsverkets medgivande för annonseringen, strider kampanjen mot artikel 102, att rikta information för receptbelagda läkemedel till allmänheten. GSK ska erlägga en NBL-avgift om 50 000 kr.

"Vi har gjort ett övertramp"

GSK:s produktchef för Diskus, Henrik Ungerth, tycker inte att reklamen strider mot reglerna. Företagets informationschef, Lena Strömberg, som var den som svarade på alla frågor efter NBL:s beslut, säger:

? Vår tolkning var att vi låg inom regelverket men reglerna är ju öppna för andra tolkningar. Vi kommer att rätta oss efter NBL:s beslut och kommer inte att överklaga. Vi har gjort ett övertramp och får stå för det.

Lena Strömberg berättar att syftet med kampanjen var att informera patienterna om Diskus, men tycker inte, med facit i hand, att GSK vann något på reklamkampanjen eftersom den fälldes.

? Vi är inte stolta över att vi bröt mot reglerna som vi själva har varit med och satt upp. Vi trodde att vi kunde skilja på läkemedlet och inhalatorn men det gick inte.

Torsten Brink på NBL tycker ärendet var solklart.

? Det är en chimär. Diskus kan bara användas till att inhalera astmaläkemedel, inget annat. Därför blir det reklam för ett receptbelagt läkemedel.

Han bekräftar att nämnden var helt enig i sitt beslut.