Annons

DDD användes i otillåten prisjämförelse

Anmäld: Astrazeneca
Anmälare: Wyeth Lederle; Mikael Hoffman
Ärende: Prisjämförelse mellan Nexium och andra protonpumpshämmare
Ärendenr: IGM W 365 & 370

16 nov 2001, kl 19:12
0

Annons

Ärendet gäller Astrazenecas användning av kr/DDD som jämförelsemått. Jämförelserna baseras på NEPI:s skrift "Jämförpriser på läkemedel", som debatterades i förra Läkemedelsvärlden (LV 11/2001) mellan Mikael Hoffman, Arne Melander och Lars Nilsson.

Anmälarna hävdar att utskicket är felaktigt i flera avseenden. Prisjämförelser ska göras utifrån godkända och på samma indikationer, på doseringar enligt godkänd produktresumé samt på aktuella priser, och inte utifrån DDD. Dessutom visar Astrazenecas beräkning ett felaktigt pris för Nexium, lägre än det lägsta pris som man kan köpa just den styrkan av Nexium för.

Astrazeneca godtar anmärkningarna fullt ut och har omedelbart slutat använda materialet.

IGM finner, med hänvisning till tidigare fall, till Läkemedelsverkets skrift "Observanda; DDD ? en mätenhet för studier av läkemedelsnavändning" samt till Nordiska läkemedelsnämndens skrift "Bruk och missbruk av ATC och DDD", att den påtalade prisjämförelsen är ovederhäftig, vilseledande, icke rättvisande samt avvikande från aktualitetskraven.

Astrazeneca har därmed brutit mot artikel 2, 4, 7 och 12 i informationsreglerna och ska betala en IGM-avgift om 50 000 kronor.

Läkemedelsvärlden har sökt Arne Melander och Lars Nilsson men båda har avböjt att kommentera ärendet.