Regler för receptfritt i handeln klara

Läkemedelsverket har nu publicerat föreskrifterna som ska reglera
handeln med receptfria läkemedel utanför apotek. Där slås det fast att
läkemedlen måsta vara inlåsta eller under direkt uppsikt av personal,
något som fortsatt skapar tolkningsproblem.

26 okt 2009, kl 12:52
0

Annons

Den nya författningen reglerar hur det ska gå till när receptfria läkemedel ska få säljas i allmän handel efter den 1 november i år. En stötesten mellan Läkemedelsverket och Svensk Dagligvaruhandel har tidigare varit hur läkemedlen ska få exponeras. Nu slår Läkemedelsverket fast att läkemedlen ska förvaras inlåsta eller under direkt uppsikt av personal.
– Det är bara för oss att gilla läget, säger Tomas Svaton, vd för Svensk Dagligvaruhandel.
– Men Läkemedelsverket har förklarat för oss att med ?direkt uppsikt? menas att det inte får vara via kamera, det är indirekt. Rent juridiskt kan ?direkt? dock tolkas som att det alltid måste stå en personal vid sidan om det här utrymmet och det är naturligtvis orealistiskt, säger han.

Men tillsammans med den nya författningen publicerar verket en vägledning för att förtydliga hur de menar. Där står klart och tydligt att personal måste vara ?ständigt närvarande vid hyllorna?.
– Det som står i vägledningen gäller, säger Emil Bergschöld, verksjurist vid Läkemedelsverket.

Tomas Svaton menar att det inte finns utrymme att ha läkemedlen bakom kassan utan handeln måste hitta andra lösningar.
– Det får väl utkristalliseras en praxis. Vi får skylta upp hyllor i kassaområdet till exempel och sedan får tillsynen avgöra om det är okej eller inte. Vi får pröva oss fram, säger han.