Regeringen kritiska till informationsförslag

Den svenska regeringen ställer sig inte bakom EU-kommissionens förslag om läkemedelsinformation till patienter. Så som förslaget är utformat nu går det inte ihop med svensk grundlag konstaterar socialdepartementet i ett PM till riksdagen.

30 mar 2009, kl 11:23
0

Annons

Den del av EU-kommissionens pharmapaket som handlar om information innehåller många kontroversiella delar och har redan stött på stort motstånd i olika EU-länder. Nu konstaterar även den svenska regeringen att de inte kan ställa sig bakom förslaget.

Det ska även fortsättningsvis vara förbjudet att göra reklam för receptbelagda läkemedel, vilket både svenska remissinstanser och regeringen ställer sig bakom. Problemet uppstår i de delar där kommissionen ändå anser att företagen ska få ge information om sina receptbelagda läkemedel, bland annat ska läkemedelsföretagen få ge information när patienter själva efterfrågar det. Enligt förslaget ska nationella myndigheter förhandsgranska den information som läkemedelsföretagen tänker sprida till allmänheten. Men i Sverige är det inte möjligt eftersom det strider mot yttrande- och informationsfriheten. Därför konstaterar regeringen att Sverige inte kan ställa sig bakom förslaget.

Men de skriver också att de i princip är för en harmonisering av lagarna som styr läkemedelsinformation, men att det måste ske under ?förutsättning att grundläggande rättsliga, politiska och nationella intressen respekteras, såsom svensk grundlag och redan existerande och väl fungerande nationella system, framför allt FASS.?

Förhandlingar om förslaget pågår i Europaparlamentet och ministerrådet.