Annons

Regeringen vill ha utbytbarhetslista för receptfritt

En nyhet i lagrådsremissen, Handel med vissa receptfria läkemedel, är att regeringen vill införa utbyteslistor också över receptfria läkemedel.Det förslaget fanns inte med i utredningen och remissinstanserna har därför inte kunnat ta ställning till den.

27 mar 2009, kl 14:13
0

Annons

Regeringen menar att det ur konkurrenssynpunkt skulle vara bra om Läkemedelsverket upprättade utbytbarhetslistor över de receptfria läkemedlen och föreslår i lagrådsremissen att myndigheten utreder frågan.

Det kommer
inte att vara något krav på de detaljhandlare som vill sälja receptfria läkemedel att sälja alla produkter som Läkemedelsverket sätter upp på listan över OTC-preparat som får säljas och prissättningen ska vara fri.
Listan över läkemedlen kommer i stort att likna den över läkemedel som idag säljs av apoteksombuden, spår regeringen.

I remissen
har regeringen skjutit på beslutet om apoteksombudens roll i framtiden. Regeringens bedömning är till skillnad mot utredningen att vänta med beslut om de runt 900 ombuden i tre år. I utredningen var förslaget att Apoteket AB skulle få ha kvar dessa bara ett år.

Lagförslagen
ska om allt går enligt planen träda i kraft 1 november.