Läkemedel ska märkas med serienummer

EU-kommissionen är mycket oroade över utvecklingen med förfalskade
läkemedel. Därför föreslår de nu ett antal lagändringar för att skärpa
kontrollen.

11 dec 2008, kl 16:48
0

Annons

Den del av EU-kommissionens Pharmapaket som handlar om förfalskade läkemedel fokuserar på att det ska gå att följa ett läkemedel från produktion till konsumtion. Kommissionen vill att kraven på hur läkemedel förpackas och distribueras ska bli samma i hela Europa. De vill göra det obligatoriskt för alla läkemedelsföretag och distributörer att hålla sig till vissa säkerhetsrutiner för vissa kategorier av läkemedel som anses särskilt utsatta för förfalskning. Dessa läkemedelförpackningar ska märkas upp med ett serienummer eller få en särskild förslutningsmekanism, står det i lagförslaget.

I ett tidigare skede fanns det ett förslag om att det skulle bli olagligt att packa om läkemedel, men det är borttaget i det dokument som nu är överlämnat till EU-parlamentet. Däremot vill kommissionen att ompackning bara får ske enligt ett strikt regelverk. De anser också att enbart de företag som har licens att tillverka läkemedel ska få packa om dem.

Förutom att skärpa regelverket kring förpackningar och distribution föreslår kommissionen också att alla led i distributionskedjan ska omfattas av det nya regelverket. Alltså inte bara läkemedelsföretag och apotek utan även grossister och andra mellanled i kedjan.