Regeringar får sänka läkemedelspriser säger EU

EU-ländernas regeringar har rätt att sänka priset på receptbelagda
läkemedel mer än en gång om året utan att bryta mot regelverket. Det är
resultatet efter en dom i EU-domstolen.

14 apr 2009, kl 14:55
0

Annons

Det är en tvist mellan ett antal läkemedelstillverkare och de italienska läkemedelsmyndigheterna som fiått sitt slut i EU:s rättsväsende. Företagen, bland andra Sanofi-Aventis, Schering-Plough och Menarini, stämde det italienska läkemedelsverket, AIFA, och landets hälso- och sjukvårdsmyndighet efter vad de tyckte en orimlig sänkning av läkemedelspriserna.

Åren 2005 och 2006 införde myndigheterna restriktioner för prissättning som företagen menade stred mot europeisk lag och drog dem inför en regionsdomstol i Lazio. Nyhetstjänsten Pharma Times rapporterar att den italienska domstolen bad om hjälp från EU som tog sig an ärendet.

Deras utlåtande som nu kommit, säger att EU-länderna har stor frihet att själva styra sina hälso- och sjukvårdssystem. De har också stora möjligheter att regera priserna på läkemedel i syfte att komma till rätta med stigande läkemedelskostnader, menar EU-domstolen. Om ett land beslutar sig för att frysa priserna på läkemedel bör de dock, enligt direktiv 89/105, ser över beslutet minst en gång om året för att se att det fortfarande är rättfärdigat.