Annons

Reavinst bidrog till positivt resultat för Apoteket

Apotekets resultat för 2003 efter finansiella poster landade på plus knappt 200 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande från företaget.

23 feb 2004, kl 13:02
0

En stor del av förklaringen till det positiva resultatet är den realisationsvinst på 147 miljoner kronor som försäljningen av aktierna i läkemedelsdistributören Tamro ledde till under 2003.

Ökningstakten för intäkterna i bolaget blev väsentligt lägre än tidigare år till följd av generikareformen, skriver företaget.

– Effekterna av generikareformen där Apoteket byter till billigaste likvärdiga läkemedel är mycket positiva för kunderna och samhället men har resulterat i en svag intäktsutveckling för Apoteket. Det är därför mycket glädjande att vi ändå kan redovisa ett positiv resultat i vår ordinarie verksamhet, säger Stefan Carlsson, VD för Apoteket.