Annons

Råd om försiktig användning av läkemedelsstent

Risken för död är något högre vid användning av läkemedelsavgivande stent jämfört med metallstent, enligt data från svenska kvalitetsregister. Därför bör behandling med läkemedelsstentar vara fortsatt återhållsam, enligt nya behandlingsrekommendationer.

13 dec 2006, kl 11:02
0


Det finns en liten ökning av risken för död för dem som behandlas med läkemedelsavgivande stent jämfört med metallstent i samband med ballongvidgning. Det visar statistik från det svenska kvalitetsregistret SCAAR. I kvalitetsregistret finns mer än ett års uppföljning av cirka 20 000 patienter under den tid som läkemedelsavgivande stent har använts.

Med anledning av detta rekommenderar Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Svenska Cardiologföreningen fortsatt återhållsamhet med användning av läkemedelsavgivande stent.

Under hösten framkom misstankar om större risk för blodproppsbildning vid läkemedelsavgivande stent jämfört med metallstent vid behandling av förträngningar i hjärtats kranskärl. Socialstyrelsen och Läkemedelsverket gick då ut med rekommendationen att vara återhållsam med insättandet av sådana i väntan på ytterligare kunskap.

I flera studier som offentliggjordes vid en offentlig hearing hos FDA, det amerikanska läkemedelsverket, i början av december framkom en liten risk för blodproppsbildning vid alla typer av stent. Men risken för blodpropp i metallstent kommer tidigare och med läkemedelsavgivande stent senare efter ingreppet. I det materialet som omfattade cirka 5000 patienter fanns inga skillnader avseende död eller hjärtinfarkt. Ett fynd man alltså fann i det svenska kvalitetsregistret.

Användningen av läkemedelsavgivande stent bör därför begränsas till patienter med kraftigt ökad risk för återförträngning eller hos patienter där effekten av återförträngning väntas bli särskilt allvarlig eller där andra behandlingsalternativ saknas.