Råd för bättre sömn

Svårt att sova har ungefär en tredjedel av befolkningen av och till. Kvinnor oftare än män och det är vanligare ju äldre man blir. Läkemedelsverket har nyligen kommit med nya rekommendationer för behandling av sömnsvårigheter, främst icke-farmakologiska.

20 jun 2002, kl 22:38
0

Annons

Sömnproblem är ett av de fem vanligaste skälen till läkarbesök och läkemedelsförskrivning på en allmänläkarmottagning.
När det handlar om långvariga sömnproblem, längre än tre veckor, förordar Läkemedelsverket främst andra metoder än läkemedel.
Exempel på sådana är att förstärka patientens association mellan sömn och säng. Kan man inte sova är det bättre att stiga upp tills man blivit tillräckligt trött.
Regelbundenhet, det vill säga stiga upp samma tid varje morgon, vardag som helg, ingår också i rekommendationen liksom att reducera tiden i sängen till den tid man sover. Men inte mindre än fem timmar. Även om avspänningbehandling inte visat sig fungera lika bra som de övriga råden menar Läkemedelverket att det också är en bra metod.


Täta återbesök
De här metoderna är alla väl dokumenterade och har visat bibehållen effekt vid två års uppföljning. I början av behandlingen kräver de tät uppföljning från läkarens sida.
Det här liksom enkla råd om att tillvarata ett uppbyggt sömnbehov, bevara en god dygnsrytm och att dra ned på aktiviteter om kvällen och natten, samt att undvika alkohol och hypnotika ingår i rekommendationen.
Vid akut insomni är rekommendationen användning av kortverkande bensodiazepinliknande preparat, som till exempel zaleplon och zolpidem.
Hela rekommendationen finns att läsa på Läkemedelsverkets hemsida, www.mpa.se