Annons

RA-läkemedel minskar risken för hjärtsjukdom

Patienter som behandlas med läkemedel mot reumatoid artrit kan ha minskad risk för hjärtinfarkt och stroke enligt en studie som publicerades i tidskriften Arthritis Research and Therapy.

17 mar 2008, kl 15:51
0

Annons

Den internationella studien på 4 363 patienter med reumatoid artrit visade att användning av de vanligaste läkemedlen mot sjukdomen minskar antalet fall av hjärtkärlsjukdom. Studien undersökte kopplingen till hjärtsjukdom för ett antal läkemedel som metotrexat, leflunomid, glukokortikoider, sulfasalazin och TNF-alfa-hämmare.
Resultatet av studien som kallas QUESTRA genomfördes av forskare vid universitetet i Las Palmas, Spanien, i samarbete med 48 forskargrupper i 15 olika länder. 

Det är känt att reumatoid artrit leder till en ökad risk för hjärtinfarkt och stroke som uppträder tio år tidigare än hos befolkningen i genomsnitt. Andra studier har visat att behandling av sjukdomen med läkemedel som metotrexat kan minska denna risk. Den aktuella studien har mer exakt kunnat bestämma i vilken grad risken minskar.
Studien visade att risken, efter att ha tagit hänsyn till ålder, kön, sjukdomens svårighetsgrad och traditionella riskfaktorer som brist på motion, rökning, diabetes och höga kolesterolvärden, korrelerade starkt med användning av RA-läkemedel. Till exempel kunde studien visa att ett års behandling med metotrexat, det vanligaste läkemedlet vid RA, gav 18 procent lägre risk för hjärtinfarkt och 11 procent mindre risk för stroke. Studien visade också ett starkare samband vid längre behandling.

I en kommentar i samma nummer av tidskriften skriver Ronald van Vollenhoven vid Karolinska Institutet i Solna att ?Teorin att antireumatisk terapi minskar risken för kardiovaskulära komplikationer är lockande och den aktuella studien ger ytterligare stöd för antagandet.? Han menar att eftersom nästan alla undersökta läkemedel gav samma riskminskning beror det troligen inte på en specifik farmakologisk effekt skild från den antireumatiska effekten. Det stöder snarare teorin att effekten beror på att behandlingen minskar den inflammatoriska processen som är kopplad till ateroskleros och plackbildning.