Annons

Proteashämmare ger ökad risk för hjärtinfarkt

Långtidsbiverkningarna av proteashämmarna mot hiv/aids blir nu allt tydligare. Trots att patienterna är relativt unga, ser man redan en förhöjd incidens i hjärtinfarkt.

19 sep 2003, kl 17:20
0

Det visade nyligen en kongressrapport från den stora internationella DAD-studien, där bland annat den svenska så kallade Hivbivus-kohorten (se LMV 12/00) ingår. Uppgifterna är ännu inte publicerade i någon medicinsk tidskrift.

En stor andel av patienterna som fått kombinationsbehandling med proteashämmare har drabbats av metabola biverkningar som fettansamling i buken, förhöjda blodfetter och insulinresistens. Det är sedan länge allmänt känt att sådana rubbningar är förknippade med en ökad risk för åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom.

Oväntat tidigt

Utvecklingen av åderförkalkning anses i allmänhet vara en mycket långsam process som först efter decennier leder till hjärtinfarkt eller stroke. De hivinfekterade patienterna som fått kombinationsbehandlingen i västvärlden är i regel unga; medelåldern i Sverige är exempelvis bara drygt 40 år. De metabola riskfaktorerna har alltså inte hunnit föreligga särskilt länge. Därför vore översjuklighet i hjärtkärlsjukdom kanske inte att förvänta redan nu.
? Biverkningen i sig är inte helt oväntad, men det är förvånande och oroväckande att vi ser den så tidigt. Förut dog människor i aids, nu kan det i värsta fall vara så att patienter börjar dö av behandlingen, säger Linda Morfeldt, infektionsläkare vid Karolinska sjukhuset.