Annons

Profilprojekt i startgroparna

Den nya läkemedelspropositionen understryker att så kallade läkemedelsprofiler ? samlad dokumentation om patienters läkemedelsbehandling ? bör införas.

24 jan 2002, kl 21:27
0

De senaste statliga utredningarna på läkemedelsområdet har alla gett stöd åt så kallade läkemedelsprofiler, apoteksbaserade sammanställningar av patienters sammantagna läkemedelsanvändning som med patientens samtycke kan användas med syfte att erbjuda bättre rådgivning.

Värdefulla instrument

Konceptet får nu även skjuts av regeringens nya läkemedelsproposition, som beskriver profilerna som ?värdefulla instrument? som bör införas. Man anger ingen motsättning mellan profilerna och landstingens omfattande satsningar på rena förskrivarstöd, exempelvis Janusprojektet i Stockholms läns landsting (se LV 4/01), eller andra landstingsinitierade projekt med snarlik inriktning som det så kallade Västra Götalandsprojektet.

Apoteket har inom ramen för flera tidigare projekt förberett ett införande av läkemedelsprofiler. Det senaste startade i fjol under ledning av apotekaren Annika Hansson (se LV 5/01).
Hon välkomnar regeringens skrivningar men beklagar att det nationella receptarkivet inte blir verklighet.
? Den tekniska lösningen hade onekligen underlättats om man föreslagit vissa lagändringar för receptregistret.
Det förslag till hantering av läkemedelsprofiler som projektet föreslår stäms i dagarna av med Datainspektionen.

Förskrivare med på noterna

Det nya projektet syftar mer än tidigare satsningar till att involvera läkemedelsförskrivarna. Även om systemet hålls uppdaterat av apoteken, ska även förskrivarna kunna få tillgång till läkemedelsprofilerna i pappersform eller elektroniskt.
Annika Hansson har på ?gräsrotsnivå? inte märkt mycket av Läkarförbundets tidigare avvisande inställning till satsningen på läkemedelsprofiler.
? Vi har fått väldigt bra respons från läkarhåll och förskrivarna i de aktuella pilotområdena är i högsta grad med på noterna.

Tio områden

Under hösten har projektgruppen utarbetat en kravspecifikation i samarbete med referensgrupper bestående av patienter, läkare och farmaceuter.
? Vi arbetar nu med en prototyp och räknar med att kunna starta en pilotdrift under våren, säger Annika Hansson.
Detta pilotprojekt, som Läkemedelsvärlden lär få anledning att återkomma till, kommer att omfatta tio områden i landet där varje område består av ett apotek och närliggande sjukvård. Olika typer av apotek kommer att involveras; allt från centrumapotek till vårdcentralsapotek.
Ansvariga pilotfarmaceuter skall utses på de deltagande apoteken. Dessa kommer att få genomgå träningsprogram med fokus på rådgivning, kommunikation och farmaceutisk omvårdnad.
De deltagande patienterna kommer bland annat att erbjudas fördjupad läkemedelsrådgivning efter tidsbokning, antingen på vårdcentralen eller apoteket.
Testprojektet beräknas fortgå till årsskiftet 2002-03 och kommer sedan att utvärderas av forskare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap vid Uppsala universitet.