Annons

Positiva reusultat för Roches GLP-1 analog

Roche redovisar positiva resultat från fem fas III-studier av deras GLP-1 analog som ska tas en gång i veckan. Alla primära mål uppnåddes i studierna skriver företaget.

12 feb 2010, kl 13:25
0

Annons

Det är resultaten från fem delstudier i den så kallade T-merge-studien som Roche nu går ut med. Studierna har jämfört företagets GLP-1-analog taspoglutid med befintliga behandlingar mot diabetes typ 2. Enligt ett pressmeddelande från företaget nåddes de primära målet, att sänka blodsockret, i samtliga studier. Toleransen för läkemedlet var också hög, de vanligaste biverkningarna var illamående och kräkningar.

Totalt består T-merge-studien av åtta delstudier och kommer i slutändan omfatta 6000 patienter. Taspoglutid är en GLP-1 analog som ges en gång i veckan istället för dagligen som dagens läkemedel mot diabetes typ 2.