Annons

Pfizer ser om i förrådet

I en tid med många patentutgångar blickar Pfizer inåt. Genom en
satsning på redan etablerade produkter ser företaget möjlighet till
ökad tillväxt. Petra Danielsohn-Weil, europachef för det nystartade
affärsområdet Established Products ser ljust på framtiden.

28 aug 2009, kl 18:05
0

Pfizer har valt att satsa på produkter som Fragmin, Genotropin, Zoloft och Diflucan där patentet redan gått ut. Varför?

–  Vi står inför faktum att vår befintliga äldre produktportfölj är ett krympande segment. Genom att lyfta fram de etabkerade läkemedlen där patent gått ut som ett eget affärsområde kan vi göra dessa till en motor som driver tillväxten framåt istället för att de som idag resulterar i en negativ tillväxt.

– Pfizers portfölj av etablerade produkter innehåller 380 preparat varav omkring 90 procent har förlorat sitt patent. Många av dessa är välkända produkter med stora försäljningsvolymer och frågan vi ställde oss var hur vi skulle kunna utnyttja det vi redan har inom företaget. På så sätt tog iden om en egen avdelning för etablerade produkter form. Det startade i USA och i december 2008 etablerades enheten i Europa.

Vad får en sådan satsning för betydelse för den innovativa delen av företaget och utvecklingen av helt nya produkter?
–  Pfizer har identifierat fem affärsområden som extra viktiga och etablerade produkter är ett av dem, ett annat är innovation och utveckling. Men att tänka nytt och att vara innovativ kan i hög grad gälla även för redan befintliga produkter. Det handlar om allt från effektivare injektionsnålar till nya användningsområden för en produkt.

Hur ska produkter som utsätts för generisk konkurrens behålla sin ställning?
– En stor del av det ligger i värdet som Pfizer har som varumärke, den trovärdighet genetmot kunderna som kommer av vår erfarenhet. Men också produkterna i sig har ett inneboende värde som kommer av att de är välkända och beprövade och flera år av säkerhetsanalyser och data som finns. Vi arbetar också med att erbjuda hälso- och sjukvården kompetens och service som är knutet till våra behandlingar.

Vilka produkter ska ni satsa på?
– Vi har de här 380 produkterna, främst receptbelagda, på den globala marknaden men där försäljningen av dessa skiljer sig mycket mellan marknaderna i olika länder. Varje land har gjort noggranna analyser av vilka produkter som är viktiga för dem så satsningarna kommer lokalt att se olika ut.  Men vissa preparat är mer självklara som till exempel Fragmin. Där ser vi att det finns stora fördelar för patienterna att vi för in nytt liv i produkten.

Finns det en strävan att hitta nya användningsområden för etablerade produkter som kan leda till nya eller förlängda patent?
– Det finns möjligheter att vi hittar nya användningsområden för en befintlig produkt.  Det är en del av i marknadsstrategierna. I bland går sådana att patentera och ibland bidrar det till ett de ett mervärde för själva produkten.

Vilka fler affärsområden har ni i fokus?
– Det är dels vår pipeline och satsningar på marknader i länder med goda tillväxtmöjligheter som Kina, Latinamerika, Ryssland och Mellanöstern. Slutligen har vi komplementära affärsområden som handlar om produkter som diagnostik och vaccin. Pfizers samarbete med generikaföretaget Aurobindo och sammanslagningen med Wyeth är två exempel där vi breddar oss.