Annons

Pfizer kliver in i hjärtvården

Landstinget i Jämtland har upprättat en databas tillsammans med Pfizer för att följa upp behandlingen på patienter som lämnar sjukhusets hjärtenhet. Sponsring, marknadsföring eller kvalificerat uppföljningsarbete? Eller kanske allt i ett paket?

25 maj 2007, kl 13:05
0

Sedan februari ingår patienter som lämnar hjärtenheten vid länssjukhuset i Östersund i ett samverkansprojekt mellan läkemedelsföretaget Pfizer och sjukhuset. Syftet är att förbättra sekundärpreventionen för dessa patienter. Att den inte är optimal för hjärt/kärlpatienter råder det konsensus om, liksom att inte alla patienter når de mål som sätts upp för läkemedelsbehandlingen.

Med stöd av Pfizer har hjärtenheten fått tillgång till ett IT-stöd som ?flaggar upp? när de uppsatta behandlingsmålen för kolesterol, apo och blodtryck inte är uppnådda. Förutom programvaran betalar Pfizer också för en deltidstjänst på hjärtenheten.
? Å ena sidan kan man förstås beskriva det som en infiltration av organisationen, säger Lisbet Gibson, verksamhetschef för hjärtenheten och den som skrivit på avtalet med företaget. Därför hade hon också försäkrat sig om att det sanktionerats på politisk nivå innan hon skrev på.
? Å andra sidan är det en möjlighet för oss att få en bättre uppföljning av våra patienter. Och Pfizer får testa det här systemet och får tillgång till avidentifierade resultat. 

Pfizer marknadsför statinen Lipitor, idag ett andrahandsmedel vid behandlingen av höga blodfetter. Nu har företaget riktat in sin marknadsföring på att patienter som inte når behandlingsmålet med, som man skriver i ett pressmeddelande ?de gamla och billiga läkemedlen?, får behandling med deras preparat.
? Vi står bakom devisen; det bästa för de flesta. Det är inte något problem för oss om man når behandlingsmålet med simvastatin. Men de patienter det inte fungerar för, de har rätt att få den behandling de behöver, säger Kim Persson, affärschef på Pfizer och arkitekten bakom samarbetet i Östersund.
Kim Persson ser inga problem med samarbetet. Det är ett exempel på det som Pfizer liksom andra läkemedelsföretag nu arbetar med för att bli en tydligare samarbetspartner med hälso- och sjukvården.
Och som vi bara sett början av.

Ett annat exempel på de nya samarbetsformerna är Sörmland där Astrazeneca, som enda företag, ingår i en utbildningskommitté för fortbildning av läkarna.
Ett samarbete som Läkarförbundet kritiserat.
Jan Håkansson, ordförande i Jämtlands läkemedelskommitté ställer sig också avvaktande till samarbetet i Östersund.
? Jag har nyligen fått vetskap om det och tycker att vi i kommittén borde ha varit inblandade redan på planeringsstadiet.
Ännu har han inte informerats om hur samarbetet ser ut. Men att avdelningen till exempel fått en deltidstjänst som finansieras av företaget gör att det liknar sponsring, menar han.
? Man kan ju undra om det stämmer med landstingets policy för externa intressenter. Samtidigt vet vi ju att vi når målvärdena för de här patienterna lite halvdant så ur den synpunkten kan det vara en kvalitetsförbättring för patientgruppen.

Innan Pfizer vände sig till Jämtland hade företaget förhandlat med Östergötlands landsting om att starta projektet där. Men man tackade till sist nej.
? Även om det var vi som styrde projektet, företaget skulle bara tillhandahålla programvaran, tyckte jag det var tveksamt, säger Ulf Rosenqvist, på medicinska specialistkliniken i Motala.
? Risken finns att det i behandlingen blir en väldig fokusering på just företagets intresseområde. Det blir lätt en snedbelysning. Istället för att till exempel diskutera rökningen diskuterar man blodfetterna mer än vad som kanske är medicinskt motiverat.