Annons

Patienter berättar inte att de äter smärtstillande

Många patienter talar inte om för sin läkare att de äter stora
mängder NSAID, visar en amerikansk studie. Risken är stor att många fall av
magsår som kan kopplas till NSAID-behandling inte blir kända.

18 okt 2007, kl 11:23
0

De amerikanska forskarna följde upp patienter som
precis besökt läkare eller sköterska på en mag-tarmmottagning. Forskarna
frågade specifikt om personen åt några receptfria NSAID-preparat. Därefter
jämförde forskarna vad patienterna hade svarat på en direkt fråga med vad de
tidigare hade meddelat behandlande läkare eller sjuksköterska. Jämförelsen
visade att en av fem använde NSAID-läkemedel som de inte hade rapporterat till
läkaren, och åtta procent åt NSAID:er dagligen utan att tala om det för sin läkare.

Anledningen till att patienterna inte berättat att de åt NSAID:er var enligt 22
procent av  de som svarade att de inte
trodde att smärtläkemedlen spelade någon roll för behandlingen. 30 procent
svarade att de inte talat om det eftersom läkemedlet inte hade förskrivits av
en läkare.
? Det här visar på ett vanligt missförstånd om att de här läkemedlen är
obetydliga och ofarliga medan det i själva verket finns starka kopplingar
mellan ett ständigt användande av de här läkemedlen och allvarliga skador i mage
och tarm, säger David Johnson vid Eastern Virginia Medical School som är en av
forskarna bakom studien i ett pressmeddelande.

Resultaten presenteras vid American College of
Gastroenterology:s årsmöte i dagarna.