Annons

Panodil är inte bättre än andra smärtstillare

Anmäld: GlaxosmithklineAnmälare: Erika PeterssonÄrende: TV-reklam PanodilÄrendenr: IGM W472/02Utfall: Friad

18 feb 2003, kl 11:21
0

Apotekare Erika Petersson anmäler Glaxosmithkline (GSK) eftersom hon tycker att företaget tänjer på begreppet ?effektiv? i sin TV-reklam för Panodil. Reklamen säger att Panodil är effektivt vid menssmärta. EP menar att ibuprofenpreparat är dokumenterat bättre vid menssmärta och anser därmed att reklamen blir vilseledande.
IGM tycker inte, liksom GSK, att så är fallet. Menssmärta är en godkänd indikation för Panodil. Enligt IGM har inte GSK i sin reklam sagt att Panodil är bättre än, eller har jämförts med, andra preparat. Bara att det är effektivt, vilket är en förutsättning för dess registrering på indikationen. IGM finner att GSK inte har brutit mot regelverket och friar företaget.