Foldern är otydlig och vilseledande

Anmäld: RocheAnmälare: IGMÄrende: Utskick XenicalÄrendenr: NBL W471/02Utfall: Fälld

18 feb 2003, kl 11:21
0

IGM själv har anmält Roches utskick till läkarkåren. På folderns framsida står ?? vi har över 90 procent nöjda patienter?. Nästa sida beskriver BMI-Direkt, en hjälplinje via telefon för att underlätta viktnedgång.


Ingen referens anges till uttrycket om 90 procent nöjda patienter. IGM menar att med tanke på de dåliga resultat som vanligen uppnås på längre sikt med överviktsbehandling förefaller detta resultat, som måste uppfattas som att det hänför sig till viktminskning med orlistat (Xenical), som osedvanligt högt. Det är en otillåten överdrift enligt artikel 4 i regelverket.


Inte någonstans i produktresumén kan IGM finna stöd för påståendet. Det är också känt att en stor del av patienterna avbryter behandlingen, både på grund av biverkningar och på grund av bristande effekt. IGM menar att det är svårt att tro att 90 procent av behandlade patienter skulle vara nöjda med orlistat.


Däremot, avslutar IGM sin anmärkning, kan det vara så att 90 procent av patienterna är nöjda med att kunna ringa till BMI-Direkt, vilket är något helt annat. Men foldern ger ingen klarhet om så är fallet. Dessutom finns Xenicals logotyp med i annonsen, med tillhörande minimiinformation.


I sitt svar pekar Roche på att foldern är reklam för BMI-Direkt och inte för Xenical. Trots att preparatets logotyp finns med i foldern, med minimiinformation, kan inte foldern uppfattas som någon annan form av reklam.


IGM anser att foldern ger läsaren uppfattningen att Xenicalbehandling ger 90 procent nöjda patienter, vilket är vilseledande. Därför har Roche brutit mot artikel 4 i Regler för läkemedelsinformation och åläggs därför att betala en NBL-avgift om 60000 kronor.