Annons

Överläkare ordinerade farliga doser av Lamictal

En överläkare verksam vid en psykiatrisk klinik i Norrland varnas för sina felaktiga ordinationer av läkemedel. Framför allt har han snabbt trappat upp till alltför höga, närmast toxiska, doser av Lamictal.

29 nov 2007, kl 11:07
0

Överläkaren har anmälts av verksamhetschefen enligt Lex Maria, och anmälan har sedan gått vidare till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. Anmälan gäller förskrivning av läkemedel till fem patienter som anmärkningsvärt snabbt trappats upp till höga doser av läkemedel.

Den första patienten i anmälan hade en psykiatrisk diagnos, troligen bipolär sjukdom skriver HSAN, och lades in på grund av ångest och nedstämdhet. Under loppet av nio dagar hade överläkaren höjt dosen Lamictal från 400 mg till 1200 mg per dag, detta trots att patienten börjat känna av biverkningar. Normal dos av  Lamictal är 100-400 mg, och dosen ska trappas upp långsamt på grund av risken för allvarliga hudbiverkningar skriver HSAN i sin bedömning. Även Socialstyrelsen poängterar att det är allvarligt med de snabba dosförändringarna, och att patienten utsatts för en hög risk.

Ytterligare två fall tas upp i anmälan, där överläkaren snabbt trappat upp Lamictal till höga doser. Överläkaren har inte heller klart dokumenterat varför han satt in så höga doser.

I ett annat fall behandlade överläkaren en patient med svårbehandlad depression, epilepsi och missbruk. En kollega, som vid tillfället inte var i tjänst, hade ansökt om licens för förskrivning av Parnate (tranylcypromin), en MAO-hämmare. Överläkaren skriver att han ville underlätta för patienten genom att snabbt komma igång med medicineringen, och trappade upp Parnate från 10 mg morgon och kväll dag 1, till 20 mg morgon och kväll dag 2, till 30 mg morgon och kväll den tredje dagen. Ansvarsnämnden konstaterar att den upptrappningen inte överensstämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet.

Det sista fallet i anmälan gäller en ung man som inte tidigare haft kontakt med psykiatrin. Han lades in under jourtid, och överläkaren satte in 30 mg Zyprexa redan första dagen. Rekommenderad startdos enligt Fass är 10 mg. Patienten fick blodtrycksfall som hävdes med infusion av buffrad glukos. Ansvarsnämnden bedömer att det var olämpligt med en så hög dos till en person som aldrig tidigare behandlats med neuroleptika.

Överläkaren stängdes av från sin tjänst som överläkare och medicinskt ledningsansvarig inom division psykiatri i Norrbottens läns landsting i samband med anmälan till Socialstyrelsen i januari 2005. Nu tilldelas han även en varning av HSAN.